SE/PG/PM có thể làm việc trong lĩnh vực IoT

Recruit Information

- Position: Full-time staff
- Staff level: Member
- Salary: Negotiable
- Location: Da Nang

Job Description

Chúng tôi sẽ nhờ bạn đảm nhận công việc lập trình Smartphone Application, Web App trong lĩnh vực IoT.

Sau 1 năm, chúng tôi muốn triển khai service riêng của công ty, nên bạn cũng có thể chủ động tham gia vào việc lập kế hoạch và lập trình. 
Chúng tôi sẽ giao những công việc lập trình bên dưới với những vị trí
◇SE(System Engineer)、PG(Programmer)、
◇PM(Project Manager) 

- Smartphone  iOS(Objective-C,Swift)、Android(Java) 
- Lĩnh vực AI
- Hệ thống nhúng
- Windows App(VisualC++)
- Web App System
- App phân tích Bigdata ... 

Job Requirement

[Bắt buộc]
- Có từ 2 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ C/C++ hoặc Java 
- Có thể thử thách với cả lĩnh vực mới như IoT hoặc AI 
- Có kỹ năng giao tiếp 
-Có thể hợp tác với member để vận hành dự án một cách suôn sẻ 
[Ưu tiên]
▽Ngôn ngữ 
Python、PHP、JavaScript、Node.js、React.js、Ruby、Go、Perl 
▽ Database
MySQL、MongoDB、Oracle 
▽CI Tool 
Docker/Jenkins 
▽ Infrastructure
GCP/AWS/Azule 
▽Tool phát triển 
GitHub、Subversion、Slack、Backlog...
▽Khác
- Biết tiếng Nhật (từ tương đương N3 trở lên) hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật
- Kinh nghiệm PM(Project Manager hoặc PL(Project Leader)

Benefits

- Được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
- Đánh giá và xét lương hằng năm 1 lần/năm
- 12 ngày phép/ năm
- Được hưởng trợ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần
- Company trip hàng năm
- Khám sức khỏe 1 lần/năm

Application includes

Ứng viên vui lòng gửi CV tiếng Việt/ Anh để ứng tuyển vị trí này.

Contact: 
Ms. Lựu: 0236 3849814
luu-nth@if-vietnam.com

Submission deadline

31-07-2019