- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang

- Position: Fulltime position
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng,Huế

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Đà Nẵng, Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

・Nhân viên part time
・Lương: Thỏa thuận
■WORKING TIME 
・Làm part time trong thời gian từ 9/8/2021 (thứ 2) đến 27/8 (thứ 6)

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng