Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Trên 1 năm kinh nghiệm.

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang 

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

- Position: Fulltime position
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang

-Cấp độ: Nhân viên chính thức
-Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
 

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue