- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Thương lượng khi phỏng vấn
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Thương lượng khi phỏng vấn
- Địa điểm làm việc: Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tầng 3, ACM Building, 96 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.