・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Citilight - Tầng 12, số 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng