- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

-Cấp độ: Nhân viên chính thức
-Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
 

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue