Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Thương lượng
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Position: Fulltime position
- Work level: Member, N2~N1
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang
- Expire date: --

- Vị trí: Nhân viên bán thời gian
Thời gian làm việc : thứ 2,4,6, giờ hành chính. 8 tiếng/ ngày.
- Cấp độ: Nhân viên
- Lương: Thỏa thuận
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Position: Full-time staff
- Staff level: Member
- Salary: Negotiable
- Location: Da Nang

- Position: Full-time staff
- Staff level: Member
- Salary: Negotiable
- Location: Da Nang

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang