- Position: Fulltime position
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng,Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Địa điểm làm việc: Huế