Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Position: Fulltime position
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương:・Junior designer: 6,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
・Senior designer: 9,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương:・Junior designer: 6,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
・Senior designer: 9,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
- Địa điểm làm việc: Huế

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương:・Junior designer: 6,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
・Senior designer: 9,000,000VND~ (Tùy vào kinh nghiệm và năng lực)
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Position: Fulltime position
- Work level: Member, N2~N1
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang
- Expire date: --

- Position: Fulltime position
- Work level: Member, N2~N1
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang
- Expire date: --

- Position: Fulltime position
- Work level: Member
- Salary: Negotiation
- Location: Huế

- Position: Fulltime position
- Work level: Member, N3~N2
- Salary: Negotiation
- Location: Ho Chi Minh city
■Nơi làm việc
Tên tòa nhà:Viettel Tower
Địa chỉ:Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

■ Thời gian bắt đầu đi làm
Thỏa tuận từ tháng 3

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue