Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Da Nang 

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

- Position: Fulltime position
- Salary: Negotiation
- Location: Da Nang

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 2 người

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

-Cấp độ: Nhân viên chính thức
-Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
 

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên chính thức
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc:Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

・Cấp độ: Nhân viên chính thức
・Lương: Thương lượng tùy thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệm
・Địa điểm làm việc: Tầng 15, Block B, Toà Nhà Viettel Tower, Số 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. HCM

Position: Full-time staff
Staff level: Member
Salary: Negotiable
Location: Hue

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Quản lý
- Lương: Thỏa thuận

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Quản lý
- Lương: Thỏa thuận