- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Nhân viên
・Lương: Thỏa thuận
・Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng
■WORKING TIME 
・Tuần 5 ngày (Thứ 2 ~ thứ 6) 8:00~17:00 

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

- Vị trí: Nhân viên chính thức
- Lương: Thương lượng tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm
- Địa điểm làm việc:Tầng 2, tòa nhà Software Park, 02 Quang Trung, Đà Nẵng