Tin Tứcnews
01/07/2016
Đã di chuyển office Tokyo.
Thư ngỏ dời văn phòng Tokyo[PDF]
02/05/2016
Bài phỏng vấn người đại diện đã được đăng trên trang web của HR Institute.
Phỏng vấn người Nhật đang sinh sống tại Đà Nẵng - Việt Nam - Lần thứ 2 (Phần đầu)
11/03/2016
Bài phỏng vấn người đại diện đã được đăng trên trang web của Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản.
Văn phòng đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản [Phỏng vấn] Vol.5
01/08/2015
Thành lập công ty TNHH IFV Asia với tư cách là doanh nghiệp Nhật Bản
28/07/2015
Hợp tác kinh doanh với công ty TNHH Evolable Asia
01/08/2011
Thành lập tại Đà Nẵng – Việt Nam