Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Đà Nẵng

・Vị trí: Nhân viên chính thức
・Cấp độ: Quản lý
・Lương: Thỏa thuận

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Cấp bậc: Nhân viên
- Lương: Cạnh tranh
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
- Số lượng : 1 người

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Nơi làm việc: Đà Nẵng

Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc: Nhân viên
Mức kinh nghiệm: Từ 1-3 năm kinh nghiệm.

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Đà Nẵng

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Citilight - Tầng 12, số 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

- Vị trí: Nhân viên toàn thời gian
- Địa điểm làm việc: Tòa nhà Citilight - Tầng 12, số 45 Võ Thị Sáu, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh