Tin Tứcnews

Về việc trở thành công ty con liên kết của Dokidoki Grooveworks - Công ty phát triển digital content, quản lý chất lượng sản phẩm.

~Liên kết nhằm mục tiêu mở rộng kinh doanh và chính thức gia nhập vào thị trường ASEAN thông qua việc vận dụng Global Outsource~

Công ty IFV Asia (Trụ sở chính: Shinjuku-ku, Tokyo, người đại diện: Ông Yanagida Bin, dưới đây gọi tắt là IFV) và Công ty con tại Việt Nam là IF Vietnam Co., Ltd (Trụ sở chính tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, người đại diện: Ông Yanagida Bin, dưới đây gọi tắt là IFV) đã tiến hành các thủ tục để trở thành Công ty con liên kết của Công ty Doki: doki Grooveworks (Trụ sở chính: Shinjuku-ku, Tokyo, người đại diện: Ông Murai Seiji).
Sau khi Dokidoki Grooveworks mua cổ phiếu của IFV, IFV trở thành công ty con được liên kết.

IFV là một doanh nghiệp Global Outsource về phát triển kỹ thuật số có cơ sở tại Việt Nam, trong quá trình mở rộng kinh doanh nhằm đảm nhận phát triển những phần công nghệ cao, đối phó với tình trạng thiếu nhân lực ở Nhật Bản, chúng tôi đã liên kết outsource về quản lý chất lượng - phát triển digital content của Dokidoki Grooveworks. Sau khi thống nhất mục tiêu kinh doanh, sức mạnh của cả 2 công ty về việc gia nhập chính thức vào thị trường ASEAN, chúng tôi đã quyết định hợp nhất lần này.

Sau này, ông Yanagida vẫn sẽ tiếp tục là đại diện công ty chúng tôi và dự định sẽ đồng thời cũng được bổ nhiệm vào ban giám đốc mới của Công ty Dokidoki Grooveworks. Điều này sẽ giúp tăng cường sự liên kết trong lĩnh vực phát triển kỹ thuật số và debug của cả hai bên, Dokidoki Grooveworks và IFV.

■ DOKIDOKI GROOVEWORKS, Inc.
Người đại diện: Ông Murai Seiji
Địa chỉ: Tầng 5F Takadanobaba 2-21-12 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Thành lập: Tháng 12 năm 2013
Nội dung kinh doanh: Phát triển digital content và quản lý chất lượng sản phẩm, v.v…

■ IFV Asia Co., Ltd.
Người đại diện: Ông Yanagida Bin
Địa chỉ: Tầng 5F Takadanobaba 2-21-12 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Thành lập: Tháng 7 năm 2015
Nội dung kinh doanh: Global Outsource
※ Sau khi mua lại cổ phần thì tên công ty vẫn được giữ nguyên như hiện tại và trở thành doanh nghiệp nhóm quyết toán hợp nhất.

■ IF Vietnam Co., Ltd.
Tổng giám đốc: Ông Yanagida Bin
Địa chỉ: 3F, Danang Software Park, 15 Quang Trung Street, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Vietnam
Thành lập: Tháng 10 năm 2011
Nội dung kinh doanh: Sản xuất / phát triển / vận hành kỹ thuật số
※ Sau khi mua lại cổ phần thì tên công ty vẫn được giữ nguyên như hiện tại và trở thành doanh nghiệp nhóm quyết toán hợp nhất.