Tin Tứcnews

KHÓA HUẤN LUYỆN CHO NHÂN VIÊN MỚI

Việc định hướng và huấn luyện cho các nhân viên mới đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên, giữ họ ở lại lâu dài với công ty và đem đến sự thỏa mãn cho khách hàng.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, IF Việt Nam tiếp tục kết hợp với HRI Việt Nam để tổ chức khóa huấn luyện cho nhân viên mới nhằm thay đổi ý thức, nâng cao chất lượng làm việc của đội ngũ nhân viên mới.

Tiếp tục kết hợp với HRI Việt Nam

Với kinh nghiệm lâu năm HRI Nhật Bản, năm 2008 HRI Việt Nam được thành lập, và nhanh chóng trở thành công ty đào tạo nguồn nhân lực lớn ở Việt Nam. Qua nhiều lần hợp tác thành công trước đây, IF Việt Nam tiếp tục phối hợp với HRI Việt Nam để tổ chức khóa huấn luyện dành cho nhân viên mới của IF Việt Nam.

Thành phần tham gia buổi huấn luyện

Thành phần tham gia là những nhân viên từ 25 tuổi trở xuống và làm việc tại công ty dưới 1,5 năm.

Mục đích của khóa huấn luyện

Đối với những nhân viên mới của công ty, đa phần đều còn rất trẻ. Là những người mới chuyển từ môi trường Đại học sang công ty, hoặc là những người chuyển đến từ công ty khác. Chính vì thế, sự khác biệt về môi trường, văn hóa, cách thức hoạt đông của công ty là không thể tránh khỏi.

Khóa huấn luyện được tổ chức nhằm thay đổi ý thức của nhân viên, giúp nhân viên nhận thức được sự quan trọng của hai năng lực cần thiết: “Năng lực nghiệp vụ” và “Năng lực giao tiếp”. Ngoài ra khóa học cũng huấn luyện cho các nhân viên của công ty các phương thức giúp cải thiện năng lực nghiệp vụ và năng lực giao tiếp, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

Nội dung khóa huấn luyện

- Lịch trình

Khóa huấn luyện đã được tổ chức gồm 2 buổi trong ngày 16/10/2017.

- Nội dung chính

Khóa huấn luyện được chia thành 2 phần chính. Ở phần đầu của chương trình chủ yếu tập trung vào việc thay đổi ý thức của nhân viên, giúp nhân viên nhận thức được những trách nhiệm của mình với tư cách là nhân viên công ty. Giải thích nội quy, tiêu chuẩn hành động của công ty IF Việt Nam, giúp nhân viên xác định được mối quan hệ giữa mục tiêu công ty và mục tiêu cá nhân.

Ở phần sau của khóa huấn luyện, nhân viên được cung cấp các phương pháp giúp nâng cao hai năng lực cần thiết trong công việc đó là “Năng lực nghiệp vụ” và “Năng lực giao tiếp”. Nhân viên được học cách áp dụng quy trình PDCA (Plan – Do – Check – Action) để nâng cao năng lực nghiệp vụ. Đối với năng lực giao tiếp, chương trình tập trung vào 2 kỹ năng của giao tiếp để nâng cao hiệu quả công việc: đó là lắng nghe và truyền đạt. Nhân viên được học về sự quan trọng của Ho-Ren-So và cách sử dụng Ho-Ren-So hiệu quả nhất trong công việc.

- Các hoạt động trong khóa huấn luyện

Khóa huấn luyện không chỉ truyền đạt lý thuyết cho các nhân viên, mà còn tổ chức nhiều hoạt động để người tham gia tương tác với nhau, thảo luận và đưa ra ý kiến.

Sau khi kết thúc khóa học, mỗi nhân viên được nhận tài liệu tổng hợp để tham khảo, xem lại kiến thức đã học.

Thông qua khóa huấn luyện, các bạn nhân viên mới đã học được rất nhiều điều, nhận thức được tầm quan trọng của các năng lực trong công việc. Mọi người đều tỏ rõ quyết tâm áp dụng những điều đã được học để nâng cao năng suất làm việc của mình. Hiệu quả, và sự hài lòng của khách hàng là những điều IF Việt Nam luôn hướng đến.